25 минути

Импресум

25 Минути е проект на Секуловска Дооел Скопје и на
Здружението Мрежа Нет

Уредник:

Биљана Секуловска

Новинар:
Тони Гламчевски

Социјални медиуми:
Гала Насева

Камерман: 
Пеце Груевски

Монтажа:
Антон Андов