25 минути

Стојанче Ангелов: Дозволете да се запознаам со улогата на војската во другите земји


Првиот човек на Кризниот штаб, Стојанче Ангелов во интервју со Биљана Секуловска ја објаснува вклученоста на војската во пандемијата. Европските земји се следниот фокус за Ангелов- како тие се справуваат со борбата и помошта на војската.