25 минути

Интервју со Кирил Трпков, професор на Универзитетот во Калгари, Канада

Кирил Трпков, професор на Универзитетот во Калгари, Канада, во последното издание на 25 минути разговараше со Биљана Секуловска за последиците по глобалната криза предизвикана од Ковид-19. Според Трпков, 2021 е година на позитивни општествени промени и изнаоѓање на нови научни методи за справување со коронавирусот.