25 минути

Интервју со Виолета Симјановска, Хелсиншки Универзитет: Во Финска се веќе планирани реформи за зголемување на вработеност и економски раст

Во интервјуто на Биљана Секуловска со Виолета Симјановска од Хелсиншкиот Универзитет (Академија Сибелиус), разговараа за економските и образовните реформи кои Финска ќе ги спроведува во наредните 10 години по завршвувањето на кризата предизвикана од Ковид-19, како и начините на кои самата држава директно им помага на најзагрозените сектори – првично фокусирајќи се на уметничкиот и културен сектор, како и на спортските активности.

За да не следите онлајн:
Instagram
Facebook