25 минути

Властите на Град Скопје: Како да се биде сервис на граѓаните, а не на партиите

Во најновото издание на 25 минути, разговаравме за политичките и партиски обвинувања за начините на владеење со локалната самоуправа. Континуитетот со работа и планирањето на капиталните проекти кои значат подобар живот и стандард на граѓаните во Скопје не успева да ги надмине суетите на политичарите на секоја нова градска администрација.

Гости во 25 минути беа Мартин Пановски, архитект, Трендафил Ивановски, поранешен уставен судија, Љубица Јанчева, советничка во Град Скопје и Никола Ѓорѓиевски, истражувач на Архус Универзитет.