25 минути

Peugeot Sport доби еколошко признание со три ѕвезди од FIA

Peugeot станува првиот производител на автомобили во WEC одборот, кој ја добилпрестижната еколошка оцена на FIA!

• Сите тимови на Stellantis Motorsport, кои напорно работеа на изработување на ефикасни стратегии за намалување на влијанијата врз животната средина.

• Оваа важна акредитација ја истакнува посветеноста на Peugeot за енергетска транзиција.

Исто како и Fédération internationale de l’Automobile (Меѓународната федерација наавтомобили) (FIA), групацијата Stellantis работинапорно неколку години на глобалните влијанијаврз животната средина. Како дел од оваа заложба, на Peugeot Sport му беше доделен еколошкисертификат со три ѕвездички од FIA: првиот производител на автомобили на светскиот шапионат на трките за издржливост на FIA кој го доби ова признание.

Еколошката акредитација со три ѕвезди јадоделува FIA на организации кои се залагаат за заштита на животната средина, намалување наемисијата на јаглерод и воспоставување одржливипрактики во автомобилскиот свет. Ова признаниедоаѓа по ригорозниот процес на евалуацијауправуван од FIA, кој разгледува голем бројразлични критериуми. Најновата сертификација наPeugeot Sport е дел од целокупната глобалнаполитика на групацијата Stellantis кога станува зборза енергетска транзиција.

Откако ја доби ‘Low Carbon Award’ („Наградата заниска емисија на јаглероден диоксид“) на WEC минатата година, Peugeot Sport дополнително јаистакна важноста на развивање на своите еколошкииницијативи. Ова признание на FIA, совршено севклопува во стратегијата на групацијата Stellantis занамалување на стакленичките гасови, утврдена вопланот „Dare Forward“ кој има за цел да се постигне јаглеродна неутралност до 2038 година.

FIA го истакна воспоставувањето и спроведувањето на план за намалување настакленички гасови, како и оптимално управувањесо потрошувачката на енергија и осветлувањето. Но, Stellantis Motorsport не застанува тука и веќе јапланира следната ревизија….

За да ги постигне своите цели, Stellantis Motorsport се ангажира со сите свои соработници дадискутираат и разменуваат идеи за климатскитепредизвици: што им помага на сите да разбератповеќе за нивното лично влијание и глобалнотовлијание на нивниот спорт. Свеста за овие работи е особено висока во мотоспортот, бидејќи спортот е на врвот кога станува збор за развој на добрипрактики и намалување на емисиите, како и еволуција на технологии насочени кон поодржливамобилност.

Jean-Marc Finot – Stellantis Motorsport Senior VP

По добивањето на оцената од FIA со триѕвездички за нашата активност во 2023 годинанаградата за ниска емисија на јаглерод за Peugeot Sport во WEC и наградата за одржливост на DMSB на Opel Corsa e-Rally Cup, денес се стекнуваме со уште едно важно еколошко признание што претставува гордост за целиот Stellantis MotorsportОвие сертификати го нагласуваатнашиот ангажман и придонес во рамките напланот Dare Forward” на Stellantis Group, кадешто мотоспортот е истакнат момент. Сето ова е важно за нашите сегашни и идни партнери, кои се поистоветуваат со нашите напори со цел за подобрување на сопствените еколошки перформанси и обврски. Сите заедно го даваме нашиот придонес за развојот на безбедна и обновлива мобилност, поради што сме ù сите тука“.