25 минути

Нови министерства и министри- задоволување на коалиционите партнери

Новата Влада со зголемен број на министерства и министри- а во исто време тврди дека сака да ја намали администрацијата. Какви промени се неопходни- интервју на Биљана Секуловска со Неда Малеска од Центарот за управување со промени.

Како функционира Европската Комисија со мал број на комесари- прилог на Тони Гламчевски, дописник од седиштето на Европскиот Парламент и Советот на Европа, Франција.