25 минути

Употребата на името Северна Македонија во фокусот на Совет на Европа

Големината на владата и насловите на министерствата не се предуслов за успех на една влада.

Тешко е да се направи споредба меѓу органите на управување на одредени земји. Среде плејадата министерства, понекогаш се провлекуваат нејасни наслови, до тој степен што некои луѓе не се двоумат да зборуваат за фиктивни работни места со премногу министри или заменици, државни секретари.

Какви се шансите да дојде до смирување на страстите со Грција и Бугарија?

Интервју на Биљана Секуловска со Кристијан Фидановски, политиколог и докторанд на Универзитетот во Оксфорд и прилог на Тони Гламчевски, дописник од Нанси, Франција.