25 минути

Злате Мехмедовиќ: Државата лошо го организираше вакцинирањето за голема кашлица

Земјите од ЕУ продолжија да напредуваат во спречувањето на многу сериозни заразни болести. Вакцинацијата обезбеди важна заштита за доенчињата и малите деца и адолесцентите, но исто така помогна да се заштитат постарите возрасни лица од грип, КОВИД-19 и други сериозни болести.

Во Македонија сè уште има празнини во опфатот со вакцинација кои особено ги загрозуваат најранливите луѓе.

Гости во 25 минути се Злате Мехмедовиќ, Комисија за заразни болести, и Ан Боса-Дорион, лекарка и раководителка на службата за итни детски случаи на Универзитетската болница во Нанси, Франција.