25 минути

Шахпаска: Како политичари, ние јас сносиме одговорноста

Интервју со министерката за труд и социјала, Шахпаска: Што презема оваа институција да ги заштити најранливите категории и групи граѓани- сиромашните, социјално загрозените, обесправените? Шахпаска вели дека како политичари, за овие состојби, тие ја сносат одговорноста.