25 минути

Коњари ја обвинува државата за екоцид

Жителите на Коњари со денови протестираат против ископувањето на песок во близина на реката Пчиња, бидејќи како што велат, ископувањето им го загадува воздухот, почвата и водата, а им го загрозува и животот. Тие се пример на мобилизација на граѓаните кога е загрозена нивната непосредна животна средина.

Азим Керими, жител на с. Долно Коњари

Гости во 25 минути се Сретен Стојковски, директор на Државен инспекторат за животна средина, Сали Бузаку, директор на ОУ „Братство и Единство“, Азим Керими и Раде Спасевски, жители на селата Средно и Горно Коњари, Општина Петровец